Data wyjazdu

19 lipca 2020

Miejsce zbiórki

Parking przy centrum handlowym Auchan/OBI (Puławska/Płaskowickiej)

Godziny

Zbiórka od 11:15. Wyjazd godzina 12:00.

Przypominamy o zabraniu wypełnionych i podpisanych oryginałów dokumentów kolonijnych (umowa-zgłoszenie, karta kwalifikacyjna – w tym dane o szczepieniach i ewentualnych lekach oraz ważne informacje o dziecku, regulamin ogólny kolonii, regulamin bezpieczeństwa sanitarnego i oświadczenie dotyczące zdrowia dziecka). W tym roku dodatkowo zwracamy szczególną uwagę na zdrowie swoje i dzieci. Poza tym prosimy o podpisanie telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego wraz z zasilaczami – jeśli dzieci je zabierają (zalecamy, żeby nie). Przygotowanie kieszonkowego w podpisanych kopertach oraz legitymacji szkolnych i ewentualnych upoważnień dla osób trzecich do odprowadzenia/odebrania dziecka. Jeśli dzieci mają przyjmować jakieś leki podczas wyjazdu prosimy je odpowiednio zapakować załączając podpisaną czytelnie informację na temat dawkowania (nazwa leku, dawka, częstotliwość/godzina podawania, okres od dnia do dnia). Kieszonkowe, sprzęt, leki, dokumenty zbieramy przed wyjazdem. W razie potrzeby prosimy również o podanie dzieciom zawczasu leków na chorobę lokomocyjną. W tym roku ze względu na specyfikę wynikającą z sytuacji epidemicznej zaplanowaliśmy nieco dłuższy czas zbiórki aby na spokojnie zdążyć ze wszystkimi sprawami.
 

Wyjazd