Termin: 19 lipca – 01 sierpnia 2020.
Dla wysłania zgłoszenia wymagane wypełnienie poniższych pól i akceptacji.

Imię i nazwisko dziecka

Rok urodzenia dziecka

Klasa

Imię i nazwisko zgłaszającego rodzica / opiekuna

Adres email zgłaszającego

Numer telefonu zgłaszającego

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie teraz i w przyszłości podanych przeze mnie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych: Organizator (Centrum Edukacji / Erudikon sp. z o. o.) i Partner (Code Fun Sp. z o.o.), w związku z organizacją kolonii.

Uwagi (opcjonalne)

Po naciśnięciu przycisku WYŚLIJ pojawi się potwierdzenie wysłania formularza. Otrzymasz także wiadomość potwierdzającą jego wysłanie na podany adres e-mail. W przypadku nie otrzymania wiadomości lub problemów z wysłaniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny.

Organizator rezerwuje, o ile jest dostępne, miejsce dla Uczestnika na okres 7 dni od dnia zgłoszenia internetowego. Prosimy w tym czasie o dostarczenie dokumentów i wpłatę zaliczki, o których mowa w „Umowie udziału uczestnika w wypoczynku”. W przeciwnym razie Organizator nie gwarantuje dostępności miejsca.