W tym miejscu można zgłosić udział swojego dziecka w kolonii leniej w Ocyplu organizowanej przez Centrum Edukacji / Erudikon sp. z o. o. (16/07/2017-29/07/2017). Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Dla wysłania zgłoszenia wymagane wypełnienie poniższych pól i akceptacji.

Imię i nazwisko dziecka

Rok urodzenia dziecka

Klasa

Imię i nazwisko zgłaszającego rodzica / opiekuna

Adres email zgłaszającego

Numer telefonu zgłaszającego

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie przez Organizatora podanych przeze mnie danych teraz i w przyszłości w związku z prowadzonymi zajeciami.

Skąd Państwo dowiedzieliście się o naszych zajęciach?

Krótkie określenie innego źródła

Uwagi (opcjonalne)

Po naciśnięciu przycisku WYŚLIJ pojawi się potwierdzenie wysłania formularza. Otrzymasz także wiadomość potwierdzającą jego wysłanie na podany adres e-mail. W przypadku nie otrzymania wiadomości lub problemów z wysłaniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny.